Saturday, March 15, 2014

Sharing of Food

busyok comics, komiks, pinoy, joke, social media, sharing
Sharing of food. Sa palagay n'yo, anu-ano ang nag-iba? 
Nakaka-relate ka ba? Ano ang masasabi mo?

Keywords: komiks, comics, pinoy, filipino, online comics, tagalog, sharing, social media, culture, kultura, using tablet, sharing food, tinola, filipino cuisine, recipe, chicken, joke, humor, busyok, impact of social media, attitude, curry, chicken, communication, changes, social issues,  internet, social media, people, 

1 comment :