Sunday, June 16, 2013

Balut Vendor (2)

Bukod sa kasikatan ng  balut bilang pagkain natin, hinding-hindi rin malilimutan ng bawat Pinoy ang mala-icon na tindero ng balut na palakad-lakad hanggang sa kasulok-sulukan ng bawat kanto. 
At syempre sino ba naman ang makakalimot sa  magic word na ....BAALLLUUUUT! 

Textured illustration of a young boy selling balut.

A balut is a fertilized duck (or chicken) egg with a nearly-developed embryo inside that is boiled and eaten in the shell. It is a common street food in the Philippines.

Keywords: cartoon, balut, vendor, boy, pinoy jobs, clip art, pinoy-based clip art, arteclip, free clip art, busyok creative, small business, balut business  

No comments :

Post a Comment